الف اول=انگیزه موثر

باسمه تعالی

چگونه می توان در تمامی بازیگران عرصه بهسازی و نوسازی شهری انگیزه موثر ایجاد نمود:

در این باره بسیار با هم حرف خواهیم زد ان شاءالله، شما هم فکر کنید و نطر بدهید! منتظرم

/ 2 نظر / 7 بازدید

بسمه تعالی موفق باشید

سعید اکبریان

ابتدا باید همه بازیگران و تماشاگران و صحنه گردانان را شناسایی کرد.و بعد برای هر کدوم انگیزه های مختلف سازمانیف فردیف اقتصادی و اجتماعی را شناسایی کرد. شاید هم لازم شد آخرش جای بازیگراو تماشاچیاو صحنه گردانا عوض بشه و نقش متفاوتی بگیرند؟؟؟؟؟