الف دوم = اعتماد سازی (Trust Building)

باسمه تعالی

بعد از ایجاد انگیزه برای مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده،آنچه که بیش از هر چیزی لازم است فراهم نمودن فضا و فرایندی اعتماد ساز و اعتمادآفرین است. توسعه کار مشترک و جلب مشارکت همه جانبه آحاد ساکنان ، مالکان و افراد علاقمند و ذینفع در امر بهسازی و نوسازی هر محله ، صرفاً در یک بستر شفاف ، مطمئن و مملو از اعتماد متقابل تحقق می یابد.برای ایجاد این فضا  مدیران و مجریان طرح های بهسازی و نوسازی باید به نکات ذیل توجه کامل داشته باشند:

 • باور داشتن ارزشمند و مقدس بودن کار ( نجات جان،مال و عرض انسانها)
 • استمرار در کارو همیشه و در همه حال در کنار مردم بودن وراهنمایی و مشاوره صادقانه 
 • ایجاد زبان مشترک
 •  دایر نمودن دفتر در سطح هرمحله ی( که هر روز و شب  در آن بر روی مردم باز باشد.)
 •  حضور رسمی و دارای تابلو رسمی 
 • دوری ازایجاد تضاد منافع  و ورود مستقیم  پروژه بهسازی و نوسازی و یا سهیم شدن درمنافع 
 • طرح نوسازی را کاملاً برای ساکنان و مالکان محله تشریح کنند .لازم است آنها مطمئن شوندکه هیچ گونه اطلاعات محرمانه ای وجود ندارد.
 • در صورتی هنوز طرح نوسازی تهیه نشده است . گروهی به عنوان نماینده مالکان و ساکنان در جلسات طراحی حضور داشته و مشارکت فکری آنها بکار گرفته شود .
 • ارتباط چهره به چهره و خانه به خانه را فراموش نکنند . هر چند برگزاری جلسات گروهی در مساجدو تکایای محله ، ارسال جزوات آموزشی و اطلاع رسانی در حد خود موثر است .
 • مددرسانی مالکان  واحدهای فرسوده در مراحل مختلف ساخت و ساز و نوسازی اعم از تعریف پروژه تجمیعی ، تهیه نقشه های اجرایی،اخذ پروانه ساخت و ساز  و نظارت بر اجرای ساخت و ساز

معرفی سازنده و شریک سرمایه گذار مناسب در صورتیکه مالکین به تنهایی قادر به نوسازی و مقاوم سازی نیستند ومراقبت از منافع ساکنان و مالکان واحدهای فرسوده  بدون جوسازی شرایط مطلوب زندگی در محله را برای آنها تشریح نموده و شرایط نامناسب و خطرآفرین موجود را برای آنهابصورت ملموس جلوه دهند . بیگیری ازشرکای سازنده و سرمایه گذار برای تامین اسکان موقت ساکنان ومالکان (در همان محل ) درباره شیوه های مختلف مشارکت آنها در اجرای طرح نوسازی با آنها مذاکره کنند .صادقانه به آنها بگویند کدام شیوه ، حداکثر منافع ر ابرای آنها فراهم خواهد آورد . اجرای پروژه های نمونه با مشارکت سازندگان معروف و خوشنام در سطح ملی و محلی و با کیفیت مناسب و نمای زیبا واستفاده از مصالح ساختمانی استاندارد ونظایرآن اعتماد آنهارا بسیار بالا خواهد برد .

علاوه بر توجه به نکات بالا،راه کار های زیر نیز برای توسعه و تعمیق فضای اعتماد ساز پیشنهاد می نمایم.

راه کار های اعتماد سازی برای نوسازی مشارکتی

 • ایجاد نهاد مسئول  در سطح محله
 •  نظارت بر قرارداد های مشارکتی بین مالکان ، سرمایه گذاران و سازندگان
 • تضمین حفظ ارزش دارائیهای مالکان واحد های فرسوده  و بهره مند شدن متناسب از ارزش افزوده حاصل از نوسازی
 • تضمین اصل سرمایه و بخشی از  فرع  سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • خرید تضمینی واحد های احداثی حاصل از فرایند نوسازی
 • اجرای پروژه ها و مشارکت های الگو

 در نهایت می توان بهترین راه کار اعتماد سازی در قول (2)خداوند متعال به بندگانش جستجو نمود که در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 40 فرمود:

 به عهد من وفا کنید تا من به عهد شما وفا کنم.

یعنی مجریان طرح ها به قول های خود عمل کند تا مورد اعتماد واقع شوند.

/ 1 نظر / 8 بازدید

باسلام لطفا منظورتان از نهاد مسئول در سطح محله را توضیح بدهید.ممنون