باسمه تعالی 

....هرکه سبب کار خیر و نیکی شود،نصیب و بهره کاملی از آن می برد....(نساء-٨۵)

امروز خبر زلزله ی تهران همه شنیدند.اگرچه قبلا خبر زلزله رودبار،بم،بلده و بروجرد را نیز شنیده وآثار دلخراش آن را دیده بودیم.باید به فکر بود و بدانیم که هیچ کاری از نجات جان انسانها و ایجاد آرامش روحی و روانی آنها خیرتر و نیکوتر نیست....که او فرمود هرکه فردی را زنده کند گویی که تمامی انسانها را زنده نموده است.

این موضوع باعث شد موضوع بهسازی ،نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده را با شما بازدیدکننگان فرهیخته در میان بگذارم.با این امید که در این زمینه بیشتر همدل شویم. لطفا با بیان نقطه نظرات خود  در این کار خیر شریک شوید.

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید