کمی بیشتر درباره قول های خداوند (1)و(2)

باسمه تعالی

در قول(1) نوشتم خداوند متعال به ما بندگان خود، قول داده بودند که اگر ما او را یاد کنیم.او نیز به یاد ما خواهد بود. این قول یا قانون یا قاعده الهی چه فایده ای دارد. قرار ما این بود کمی بیشتر فکر کنیم. چه مواردی به ذهن شما رسیده است.؟ موارد زیر به ذهنم رسیده که برای شما می نویسم.

  • حداقل فایده ذکر خداوند این است خود را در محضر و گفتگوی خدا می بینیم.و ناخودآگاه و یا خودآگاه از گناه دور می شویم.
  • هنگامی که دل شکسته ایم و از همه دلخور شده ایم و خود را تنهاتر از هر کسی می دانیم.با یاد و ذکر خداوند متعال می توانیم خود را از رنج و درد طاقت فرسای تنهایی نجات دهیم.
  • با یاد و ذکر خدواند، می توانیم قوی ترین و تواناترین یاور و پشتیبان را به همرا داشته باشیم. وقتی خداوند متعال به یاد کسی باشد،دیگر چه غم دارد.!
  • و....

اما در قول(2) خداوند متعال قول فرمودند که به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم.به راستی عهد خداوند چیست؟ شما به کمی فکر در این باره دعوت می کنم.ضمناً آیه شریفه83 سوره مبارکه بقره را ببینید.

اینها را در 8/8/88 میلاد عالم آل محمد علی بن موسی الرضا علیه آلاف تحیه و ثنا برای وبلاگ فرستادم.ان شاء ا... که در سایه عنایت آن امام همام سبب خیر و عاقبت به خیر شویم. التماس دعا

/ 0 نظر / 8 بازدید