عاقبت به خیری- قول های خداوند (7) و (8)

باسمه تعالی

برخی می پرسند چه کار کنیم که عاقبت به خیر شویم؟ بسیاری از برزگان ما می گویند بهترین دعایی که در حق همدیگر می توانیم بکنیم دعا برای عاقبت نیکوداشتن  و عاقبت به خیری است.بهترین و مطمئن ترین کسی که می تواند به این پرسش پاسخ دهد،کسی نیست جز خود خداوند متعال.در چند جای قرآن کریم به ما قول داده اند که اگر:

زمر

10

اگر با تقوا باشید.

علاوه بر آخرت در دنیا هم نصیب تان نیکویی و خوشی است.

 

تغابن

15

....(اگر) خدا ترس و پرهیز گار باشید و سخن حق را بشنوید و از مال خود به فقیران انفاق کنید.

به حقیقت رستگار خواهید شد.

 

رعد

22

....بدی را با خوبی پاسخ دهید.

عاقبت منزلگاه نیکو  یابید.

 

مائده

66

اگر به دستور...قرآن کریم قیام می کردند

البته به هرگونه نعمت از بالا و پایین برخوردار می شدند.

/ 0 نظر / 10 بازدید