مدیریت بهسازی و نوسازی شهری

باسمه تعالی

برای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و همچنین ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی  منابع لازم در کشور وجود دارد . اما مهمترین مسأله نحوه ترکیب این منابع و بکارگیری آنها در یک فرایند بهم پیوسته است.زمین، طرح بهسازی،طرح اجرایی،مصالح،تجهیزات و ماشین آلات و نیروی کار همه و همه فراهم است لیکن رفع موانع  ترکیب و تحقق مشارکت دارندگان این منابع ضروری است.آنچه که در این میان بسیار اهمیت دارد و در واقع از مهمترین وظایف مدیران و برنامه ریزان شهری است .مدیریت این مشارکت است.بسیار از مشارکت حرف می زنیم اما از یک موضوع اساسی تری به نام مدیریت مشارکت (البته نه مدیریت مشارکتی) غافل هستیم.سئوال اساسی این است که این مشارکت راچگونه مدیریت کنیم.؟در این باره بیشتر با همدیگر حرف خواهیم زد. والسلام

/ 1 نظر / 13 بازدید
فرید متولی حبیبی

با سلام .لطفاً در این خصوص توضیحات بیشتری ارائه فرمائید یا به منابع آن اشاره فرمائید.