یکبار دیگر ذهن مان را مرتب کنیم.

باسمه تعالی

Urban Regeneration

الان دیگر همه می دانند کار بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری،بسیار پیچیده تر از آن است که با یک فرمول ساده آن را حل کرد؟

نظرات و فرمول های مختلفی تاکنون ارائه شده است.که در ادامه به اختصار آورده می شوند:

1- باید برای تمامی محدوده های فرسوده شهری طرح نوسازی تهیه شده و با یک مدیریت متمرکز آن طرح ها را به اجرا رساند.

2- باید برای تمامی محدوده های فرسوده طرح نوسازی تهیه نمود و بخش های از آن را به عنوان مداخله مستقیم دولت مشخص نمود و آنها را با یک مدیریت متمرکز به اجرا رساند.

3- باید برای تمامی محدوده های فرسوده طرح نوسازی تهیه نمود و بخش های از آن را به عنوان حوزه مداخله مستقیم تعیین نمود و اجرای آنها را به شهرداری ها و مدیریت شهری سپرد.و مابقی را مردم و بخش غیردولتی بهسازی و نوسازی نمایند.

4- دولت و شهرداری ها از هرگونه مداخله مستقیم به پرهیزند و صرفا با تهیه طرح بهسازی و نوسازی مردم را بلاتکلیفی درآورده و آنها را حمایت نمایند تا خود به نوسازی واحد های فرسوده خود بپردازند.

5- نیازی به هیچگونه مداخله و یا تهیه طرح از سوی دولت و شهرداری ها نیست.مردم بر اساس طرح های تفصیلی موجود می توانند به نوسازی واحد های فرسوده بپردازند.

در پست بعدی به تحلیل این نظرات خواهیم پرداخت .ان شاء ا...

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
مردان بهشتی

سلام استراتژی کلان احیا و بهسازی بافت فرسوده در کجا و توسط چه کسانی تدوین می شود و اینکه ایا این استراتژی قائم به شخص است و با تغییر دولتها تغییر می کند؟ ایا تصور می کنید بستر های احیا بافت فرسوده هم اکنون وجود دارد یا اینکه نیازمند یک همت ملی هست؟ البته وقتی صحبت ملی فرا ملی جامع فراگیر کلان و... می شود یعنی اینکه طرح اجرا نمی شود. ایا در نهادیه کردن فرهنگ بهسازی و نوسازی از لایه های زیرین مردم هم استفاده کریدیم؟ از از تجارب کشورهای پیشرفته و متدولوژی های روز مدیریت و توسعه و فاینانس بهره گرفته ایم؟ و بالاخره ایا یک roadmap یا نقشه راه در احیا بافتهای فرسوده داریم؟ فکر می کنم اینها سولات مهمی باشد که باید پاسخهای صریحی بدان داده شود.

سعید اکبریان

برخورد با بافت فرسوده هم می تواند آنقدر سخت و پچیده باشد که آدم توش گم شود و اصلاَ حل نشود و هر کس مسوولیت را گردن کس دیگری بندازد و در این کلاف پیچ در پیچ هیچ اتفاقی که نمی افتد بلکه یک "فرافکنی ملی" هم به وجود می آید مثل همین الان. در حالی که میتوان مساله را ساده کرد و فقط یک مبانی روشن مانند لزوم مشارکت همه جانبه دولت و شهرداری و مردم و بخش خصوصی تعریف کرد و از یک جا شروع کرد. مشکل ما خیلی در رویکردها نیست. در نحوه اجراست که البته هر شهر و مکانی وی}گی خاص خودش را دارد........