صندوق حمایت از نوسازان

 

باسمه تعالی

 

ضرورت تشکیل صندوق حمایت از نوسازان بافت های فرسوده شهری

 

در حال حاضر ، همگی بر پیچیده بودن برنامه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری اذعان دارند و تقریباً رویکرد ها و سیاست های مختلف عملکرد و کارایی خود را در عرصه عمل نشان داده اند . مداخله همه جانبه و متمرکز دولت و شهرداری ها راه به جایی نبرده است و چندین پروژه بزرگ که عمر برخی از آنها به بیش از ده سال می رسد روی دست مدیریت شهری به ویژه کلان شهرها ، گذاشته است . پروژه های مشارکتی بخش خصوصی با دولت و شهرداری ها ، نیز سرنوشتی بهتر از دسته قبل ندارد . ضمن این که در این پروژه ها ، معمولاً هر دو طرف متضرر شده اند . هر چند زیان طرف دولتی یا شهرداری بیشتر بوده است .

حجم وسیع کار و سرمایه گذاری نجومی و هنگفت مورد نیاز و تجارب و راهبردهای جهانی، ضرورت اتخاذ رویکرد جدیدی ایجاب نموده است که در آن از مداخله سخت افزاری  دولت و شهرداری ها خبری نیست و از آنها انتظار می رود مداخله خود را به مداخله نرم تبدیل نموده و به جای مداخله مستقیم در اجرای پروژه های نوسازی انرژی و توان خود را در حوزه توانمندسازی تمامی آحاد مرتبط و کنشگران عرصه بهسازی و نوسازی شهری متمرکز نمایند . رویکردی که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز بر آن تاکید شده است . هر چند در برنامه مذکور صرفاً بر توانمندسازی مالکان و ساکنان تاکید شده است . اما به نظر می رسد در عرصه بهسازی و نوسازی شهری ، حضور سازندگان ، انبوه سازان و سرمایه گذاران نیز لازم است . لذا توانمندسازی آنان نیز باید مد نظر قرار گیرد .این رویکرد در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز لحاظ شده است در قانون مزبور دولت موظف به حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و شهرداری ها نیز موظف به اعمال تخفیف در عوراض مربوط و تسهیل گری شده اند .

مداخله نرم دولت و شهرداری ها ، بصورت خلاصه در دو عبارت زیر می توان بیان نمود :

1- توانمند سازی فکری ، مالی و تجهیزاتی مالکان ، ساکنان ، سازندگان ( انبوه سازان ) و سرمایه گذاران

2- تسهیل گری ورود مالکان ، ساکنان ، سازندگان و سرمایه گذاری در عرصه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

در حال حاضر باستناد قوانین مذکور در بالا ، امکان اعطای تسهیلات بلند مدت و ارزان قیمت ، وام اسکان موقت و تخفیف 50 درصدی در عوارض نوسازی و تراکم ساخت فراهم شده است . لیکن در عمل ضمن برخی پراکنده کاری ها و میزان اعتبارات تخصیص یافته مشاهده می شود  " توانمندسازی  و تسهیل گری " مذکور نتوانسته است پدیده صف قابل توجهی در بخش غیردولتی ایجاد کند . در چند سال اخیر در قالب ردیف در اعتباری مختلف وجوهی اختصاص یافته و می یابد لیکن نبود همگرایی لازم ، باعث شده که به رغم تلاش بسیار ، نتیجه اقدامات چندان ملموس نباشد . در راستای اعمال وظایف تسهیل گری از سوی شهرداریها و ضرورت ایجاد همگرایی در منابع و امکانات موجود و هم افزایی تمامی ها می توان در موجود و امکان حسابرسی عملکرد از روند پیشرفت برنامه ها ، ضرورت تشکیل صندوق ( FUND) حمایت از نوسازان بافت های فرسوده شهری کشور پیش از پیش حس می شود . این صندوق می تواند اطمینان خاطر لازم را در مالکان ، ساکنان ، انبوه سازان و سرمایه گذاران ایجاد نماید و نگران عدم همکاری سیستم بانکی کشور نباشند . این صندوق می تواند در سطح ملی و برای اعمال سیاست های اتخاذ شده دولت و احیاناً سیاست های تشویقی آن ایجاد شده و تمامی اعتبارات دولت در اجرای برنامه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در آن متمرکز شود و رقابت لازم را بین مسئولین محلی و شهرداری های هر شهر ایجاد نمایند . و از سویی در هر شهر با محوریت شهرداری ، صندوق محلی حمایت از نوسازان بافت های فرسوده شهری تشکیل شود و سالانه درصدی از درآمد شهرداری به صندوق مزبور واریز و تودیع شود تا در قالب وجوه اداره شده سرمایه گذاری و یا هزینه نماید . دولت نیز تمامی حمایت ها و کمک های خود را از طریق صندوق ملی به این صندوق ها واریز نموده و به راحتی کارایی و عملکرد آن را ردیابی نماید .

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
سعید اکبریان

دکتر بنده آمادگی همکاری با جنابعالی در این اقدام مهم و موثر را دارم. و نکاتی در این خصوص به نظرم میرسد که خدمتتان عرض خواهم کرد.