چالش ها،تنگناها و تهدید ها

چالش ها ، تهدیدها و تنگناهای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

(حاصل استفاده از تکنیک swot)

1.   ابهام در تعاریف و مفاهیم اولیه بهسازی ،نوسازی و بازآفرینی شهری و عدم تعریف دقیق انواع بافت های شهری

2.  عدم تحقق عزم ملی موثر و حضور فعال ارگانها و نهادهای مرتبط با مدیریت شهری دراجرای طرح های مصوب بهسازی،نوسازی و بازآفرینی شهری ونبود هماهنگی لازم بین آنها

3.  عدم توجه لازم به ارتقاء بهره وری زمین شهری

4.  فقر نسبی اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ساکنان و مالکان محدوده بافت های فرسوده و نابسامان شهری

5.  وجود محدوده وسیعی در بافت های مرکزی و حاشیه ای شهری که واجد کیفیت نامطلوب به لحاظ عملکرد، کالبد وسیمای شهری و مقاومت در برابر سوانح وکاربری نامناسب شهری می باشد.

6.  عدم تنوع در شیوه های مناسب وکارآی اجرایی جهت استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی و به خصوص مردم ساکن در بافت ها و فراهم شدن تسهیلات وتشویقات لازم

7.  متوقف نشدن رشد ترک بافت های قدیمی وحاشیه نشینی بدلیل نبود زیر ساخت های مناسب و وجود آسیب های اجتماعی و دسترسی نداشتن به خدمات اجتماعی 

8.  نداشتن اهرمهای مدیریتی مناسب در شهرها باتوجه به چالش ها ی میان دولت وشهرداریها و نبود مدیریتی هماهنگ در محدوده های بهسازی و بازآفرینی

9.  جوانی موضوع بهسازی،نوسازی بافت های فرسوده شهری در کشور به دلیل شکل نگرفتن ساختارهای نظارتی و کنترلی.

10.زمان بر بودن اجرای پروژه های بهسازی،نوسازی و بازآفرینی شهری به دلیل مشکلات مالکیتی و ثبتی و حقوقی

11.تحمیل هزینه های سنگین آماده سازی زمین برای گسترش محدوده شهرها یا توسعه شهرکها و شهرهای جدید به مردم و دولت

12.بروز خسارتهای جبران ناپذیر انسانی ، اجتماعی و اقتصادی در صورت وقوع زلزله

13.عدم استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود برای تولید مسکن و به تبع آن کاهش عرضه در این زمینه و افزایش بهای زمین و مسکن

14.افزایش روز افزون مشکلات حمل و نقل و ترافیک و آلودگی هوا و تاثیر این امر در سایر مناطق همجوار بافتها

15.تبدیل اراضی کشاورزی به کاربری های شهری و برهم زدن تعادل های اقتصادی و محیط زیستی

16.ازبین رفتن هویت فرهنگی، اجتماعی و معماری موجود در درون  بافتهای قدیمی

17.عدم بهره برداری مناسب از پتانسیلهای نهفته در بافتها در زمینه اشتغال و درآمد زائی از محل جلب و جذب توریسم و گردشگر

18.مهاجرت بیش از پیش ساکنان اصیل بافتها به سایر مناطق شهر وجایگزینی گروههای اجتماعی ناهنجار

19.کمبوداعتبار لازم برای کاهش ضریب نفوذ ناپذیری (توسعه دسترسی ها و ایجاد فضاهای باز و امن) و اصلاح زیرساختها متناسب با میزان مبالغ پروانه ها و مجوز تراکم رایگان صادره از سوی شهرداری ها

20.تامین منابع برای پرداخت ودیعه اسکان موقت (ایجاد صندوق تامین اسکان موقت)

21.نحوه حمایت از ایجاد هسته های مدیریتی در بخش خصوصی و تعاونی(به عنوان عنصر تسهیل گر و پیگیری کننده در سطح محلات فرسوده و نابسامان)

22.تامین اعتبار لازم برای تامین فضاهای رو بنایی از سوی دستگاههای متولی .

/ 0 نظر / 10 بازدید