تحلیل مطلوبیت سرمایه گذاری در بافت های فرسوده شهری

باسمه تعالی

تحلیل مطلوبیت سرمایه گذاری در بافت های فرسوده شهری

مطالعه موردی :  محلات بافت های فرسوده منطقه 12 شهر تهران به کمک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)   

و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

چکیده:

 بر اساس آمارهای موجود بیش از 500 شهر، عمدتاً کلان شهرها و شهرهای بزرگ در ایران دارای بافت فرسوده می باشند و گروه بسیاری از مردم در واحدهایی زندگی می کنند ، که امروزه از استانداردهای نوین ساختمان فاصله زیادی دارند . بخاطر کم درآمدی مردم و توان اعتبار دهی پایین بازارهای سرمایه در ایران ، نوسازی این واحدها به سرعت انجام نمی گیرد و معضل بافتهای فرسوده و مسکن نامناسب برای بسیاری هنوز وجود دارد .امروزه تشویق به سرمایه گذاری در بافت های  فرسوده بسیار مورد توجه مسئولان و تصمیم سازان این عرصه قرار گرفته است. ضرورت مداخله در در بافت های فرسوده به دلیل ویژگی های مبتلابه ، عملا عاری از فعالیتهای اقتصادی است و در عین حال پذیرای طبقات ضعیف اقتصادی نیز می باشد، اساسی ترین معضلات مداخله در بافتهای فرسوده را مسائل اقتصادی تشکیل می دهد .  اصلاح وضعیت اقتصادی بافت های مزبور و بازگرداندن مجدد آنها به حیات اقتصادی شهر،مستعد نمودن آنها برای پذیرش سرمایه های جدید وتنوع بخشی به ابزارهای مالی در بازار سرمایه مربوط ضروری است.

به کارگیری هریک از ابزارهای مالی مذکور برای توسعه سرمایه گذاری در بافت های فرسوده شهری و جلب مشارکت سرمایه گذاران و تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری و تهیه‌ی گزارش‌های توجیه اقتصادی و مالی  در پروژهای مربوط مستلزم فرام شدن امکان ارائه تحلیل ها و ارزیابی سرمایه گذاری به شیوه ای ساده و در عین حال علمی است. از آنجا که سرمایه گذاری در صنعت نوسازی شهری  عملاً سرمایه گذاری در یک مکان و در شهر است ، استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و به کارگیری فنون و تکنیک های مربوطه برنامه ریزی شهری همچون تحلیل سلسله مراتبی (AHP)  برای ساده سازی فهم و انجام تحلیل های مربوط کارساز وگریزناپذیر است.. این تحلیل در نهایت به ما می گویدکه در کدام منطقه ، محله و یا نقطه از بافت سرمایه گذاری کنیم مطلوبیت ما حداکثر خواهد شد.

در این مقاله تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به کمک سامانه(GIS)  نشان داد وضعیت کالبدی اقتصادی ، اثرات همسایگی(دسترسی آسان به خدمات شهری و چشم انداز های زیبا و فضاهای باز ) و تشویق ها و حمایت های دولت و شهرداری به عنوان معیار ها و عوامل اصلی مورد نظر سرمایه گذار بوده  و عامل نزدیکی به مناطق تجاری و قیمت املاک بیشترین نقش را را در جذب سرمایه گذار بازی می کند. بدین مفهوم که هرچه نقاط  هدف سرمایه گذاری به مراکز تجاری موجود نزدیک باشند از مطلوبیت بالاتری برای سرمایه گذاری برخوردارند. همچنین هرچه قیمت املاک بالاتر باشد از مطلوبیت بالاتری برای سرمایه گذاری برخوردارست.

کلید واژه: مطلوبیت،سرمایه گذاری، بافت فرسوده، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)   و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

/ 1 نظر / 19 بازدید