چگونه می توان به الف اول رسید؟

  باسمه تعالی

سئوال اساسی این است که چگونه می توان انگیزه ی  همه بازیگران  و تمامی آحاد مرتبط در عرصه بهسازی و نوسازی شهری را ارتقا بخشید و همت آنها در نوسازی  واحدهاو عرصه فرسوده شهری جزم نمود؟

شاید بتوان پاسخ مفصلی به این سئوال داد و راهکار های متعدد و متفاوتی را پیشنهاد نمود. واقعیت این است بسته به شرایط اقتصادی ،اجتماعی  و فرهنگی هر محله و هر منطقه و یا هر شهر و استان راهکار ها متفاوت خواهد بود. اینجانب بطور کلی راهکار های عمومی زیر را پیشنهاد می نمایم.

راه کارهای ایجاد انگیزه موثر برای مشارکت داوطلبانه  درنوسازی
  • ایجاد سامانه اطلاع رسانی و ترویجی (فرهنگ سازی و اشتراک دانش) - هریک از آحاد و افراد موضوع باید به حقوق ،تکالیف  ومنافع و امتیازات خود آشنا گردند و از رهگذر این آگاهی بتوانند به راحتی آن را مطالبه نمایند.
  • تخفیف و کاهش عوارض نوسازی و تراکم در هنگام صدور پروانه
  • پرداخت تسهیلات بانکی ارزانقیمت و بلندمدت 
  • پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی
  • تأمین نهادهای مورد نیاز نوسازی با اولویت وقیمت های ترجیحی
  • اعطای کمک های فنی و مهندسی بصورت رایگان یا تأمین بخشی از هزینه های آن
  • ایجاد منافع و معافیت های مالیاتی
  • اعطاء تسهیلات قرض الحسنه برای اسکان و اشتغال موقت
  •  تهیه طرح های بهسازی و نوسازی و ابلاغ ضوابط و مقررات نوسازی
  • ایجاد دسترسی و فراهم نمودن امکان حمل آسان نخاله و مصالح ساختمانی
/ 0 نظر / 8 بازدید