بافت تاریخی و بازسازی و ماشین

باسمه تعالی

 دوست عزیزجناب آقای بی باک دو سئوال زیر را پرسیده بودند.و خواسته بودند که حتما پاسخ داده شود؟

به عنوان یک شهروند ومخاطب عام شما دو سوال در ذهنم دارم که دوست دارم جواب بدهید.
1- چگونه در اروپا بافت قدیمی و به اصطلاح نمای ساختمان‌ها حفظ می‌شود اما ساختمان بازسازی اساسی می شود و ما اینجا نمی‌توانیم؟ آنجا چه مکانیزمی است که بعضی خیابان‌ها با 300 سال پیش فرقی نکرده.
2- بافت های فرسوده ما یک بافت قدیمی و تاریخی و فرهنگی دارند. چه چیزی دیده شده که در این بازسازی ها ما می بینیم که یک سری بلوک بالا رفته و ان بافت ها حفظ نشده و در ثانی اگر این چنین شود این هزینه‌ها را چرا باید مالک بدهد؟

لطفا در پاسخ دادن به سئوال ایشان اینجانب را یاری فرمایید!

/ 0 نظر / 8 بازدید