پلاک،بلوک،محله و منطقه

باسمه تعالی

اخیرأ واژه های جدیدی در ادبیات بهسازی و نوسازی مطرح شده است.می گویند احیای پلاکی کارساز نیست بلکه باید به سمت احیای بلوکی برویم.برخی هم می گویند از احیای بلوکی هم نی توان طرفی بست بلکه باید احیای محله ای را در دستور کار بهسازی و نوسازی قرار داد!عده ای هم پا را فراتر نهاده دم از احیای منطقه ای و ناحیه می زنند!

راستی این مفاهیم از ارزش علمی برخوردارند؟ از دیدگاه شما چه مفهومی دارند؟

/ 1 نظر / 9 بازدید
نظافت منزل

مرسی لذت بردم. منتظر مطالب بیشتر از شما هستم.