قول های خداوند (3)و(4)

باسمه تعالی

امروز بعد از نماز صبح در سوره نساء به این دو قول خداوند متعال برخوردم که حیفم آمد آنها برای شما ننویسم.

اول اینکه در آیه ٣١ به ما قول داده می شود:

اگر از گناهان بزرگی که شما را از آنها نهی کرده اند دوری کنید،(آنگاه )از گناهان دیگر شما درگذریم و شما را به مقامی نیکو برسانیم.

آیا مهربانتر از این، اربابی پیدا می شود.چرا که او هرگز خلف وعده نمی کند. (آیه 194 آل عمران)

دوم اینکه در آیه 35 تأکید می شود:

...اگر قصد اصلاح داشته باشند،(آنگاه )خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرارکند که خدا دانا و آگاه است.

اگر چه موضوع به رابطه و مشاجرات بین زن و شوهر  مربوط است اما می توان این قول خداوند را به تمامی اختلاف ها و کشمکش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  و حتی اقتصادی تعمیم داد.در این شرایط حساس که کشور ما برای توسعه ،عمران و آبادنی و پیشرفت  و تحقق عدالت نیاز به آرامش و سازگاری بین همه نیرو های وطن اسلامی ما دارد،توجه به قاعده و قانون قرآنی خالی از فایده نیست.اگر با همدیگر سازگار باشیم، شهرهای ما نیز آباد شده  و توسعه می یابند.کما اینکه این موضوع از معصوم (ع) نیز وارد شده که با حسن خلق،شهرها آباد می شوند.

التماس دعای خیر و آروز عاقبت به خیری برای  تمامی خوانندگان این مطلب دارم . لطف نظر بدهید.

/ 2 نظر / 11 بازدید
احسان عراقی زاده

در بالا رفتن از پله های زندگی خداهمیشه یک پله از تو بالا تر است .نه به خاطر اینکه او خداست برای اینکه دست تو را بگیرد

مردان بهشتی

حقیقت قران تنها واقعیتی است که در بعد زمان نمی گنجد ...