قول های خدا(1)

به نام او که بهتر از هر کسی به قول های خود عمل می کند.

امروز 5شنبه آخرین روز اولین ماه پاییزی است.دمدمای غروب و نزدیک اذان مغرب ،شاید بهتر باشد در این شرایط کمی از فضای تخصصی وبلاگ  دور شده به حرف دل خود برسیم.هرچه بیشتر با قران آشنا بشویم ما را بیشتر به سوی خود می کشاند. اگر مگویید نه بیایید امتحان کنیم .

مدتی پیش نکته ای توجه مرا به خود جلب کرد که آن را با شما در میان می گذارم.اگر ما می خواهیم زندگی خود را مدیریت کنیم باید اساسی محکم را برای این مدیریت پیدا کنیم.به راستی آیا اساسی محکم تر از قواعدی که خداوند بیان می کند  پیدا می شود. و من اصدق من الله قیلا.

در طبیعت وعالم فیزیک قوانینی وجود داردکه درصورت فراهم شدن شرایطی حتمی الوقوع است.مثلا (اگر دمای آب به صددرجه برسد،می جوشد).بلا تشبیه درقرآن کریم از قول خداوندمتعال عباراتی بیان شده است که می توان از آنها به قواعد وسنن الهی ویاقراردادهای خداوندی تعبیرنمود. با توجه به این که هیچ کس از خداوند به قول قرارداد های خود وفادارتر نیست وآنچه که می فرماید حتما عملی می شود.لذا آگاهی و شناخت از آنها می تواند ما را در مدیریت زندگی در هر دو دنیا و رسیدن به سرمنزل مقصود ،بسیار کمک نماید. در قرآن کریم ترکیبات زیادی مشابه مثال مورد نظرما وجود دارد که شامل شرط ودر صورت اجرا یا فراهم شدن شرط مزبور« قولی» از ناحیه ذات اقدس حضرت باری تعالی است.که می توان از آن به یک قرارداد الهی و یا قانون وقول الهی به بندگان خود تعبیر نمود.

در بسیاری از آیات قرآن کریم ،خداوند متعال شروطی را تعیین فرموده که اگر ما آن شرط را فراهم کنیم،آنگاه حضرتش نتیجه آن را عنایت می فرماید: به عنوان نمونه خداوند متعال در آیه151 سوره مبارکه بقره می فرماید: اگر شما مرا یاد کنید ،(آنگاه) شما رایادمی کنم. 

راستی روی همین یک آیه کمی فکر کنیم. چه در می  یابیم ؟

 اگر عمری بود بیش از 100 مورد از این آیات را پیدا کرده ام و با شما در میان خواهم گذاشت.                                      

/ 1 نظر / 9 بازدید
سالار بی‌باک

جناب آینی سلام بحث شما تخصصی است .و بعضی جاها از فهم من بالاتر اما به عنوان یک شهروند ومخاطب عام شما دو سوال در ذهنم دارم که دوست دارم جواب بدهید. 1- چگونه در اروپا بافت قدیمی و به اصطلاح نمای ساختمان‌ها حفظ می‌شود اما ساختمان بازسازسی اساسی می شود و ما اینجا نمی‌توانیم؟ آنجا چه مکایزمی است که بعضی خیابان‌ها با 300 سال پیش فرقی نکرده. 2- بافت های فرسوده ما یک بافت قدیمی و تاریخی و فرهنگی دارند. چه چیزی دیده شده که در این بازسازی ها ما نبینیم که یک سری بلوک بالا رفته و ان بافت ها حفظ نشده و در ثانی اگر این چنین شود این هزینه‌ها را چرا باید مالک بدهد؟ لطفا در این دو زمینه توضیح دهید.