سیاست گذاری توام با ابتکار و شجاعت

باسمه تعالی

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در کلام بزرگان:

...دولت یک ابتکاری بکند در همین مناطق{فرسوده ...}،این کسانی را که  ولو خود دولت نمیخواهد مباشرت بکند و شاید هم مصلحت نیست،اما این کسانی که سرمایه گذاری می کنند اینها را تشویق کند با صور مختلف بیایند این خانه ها را به خانه های ۴ طبقه ۵ طبقه.هم مستحکم باشد،هم وسیع باشد،امنکانات داشته باشد ،هم دسترسی داشته باشد،ماشین بتواند برود......

با سیاست گذاری توام با ابتکار و شجاعت و جرات وارد شوید.

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله)

/ 0 نظر / 10 بازدید