استراتژی مناسب بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

استراتژی مناسب بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

برنامه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با چالش های اساسی  و نقاظ ضعف عمده ای روبروست.در مقابل بهسازی و نوسازی شهری در کشور ما با نقاط قوتی که دارد  فرصت های زیادی را برای توسعه کشور فراهم خواهد نمود که همه ی اینها توجه جدی  مدیران و برنامه ریزان شهری را می طلبد. در پست های بعدی با بهره گیری از روش تحلیل SWOT  ضمن احصاء چالش ها، نقاظ ضعف ، فرصت ها و نقاط قوت  مزبور، استراتژی های مناسب مداخله در امر بازآفرینی شهری پیشنهاد می شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید