از اوراق قرضه تا اوراق مشارکت

چکیده مقاله از اوراق قرضه تا اوراق مشارکت

                                                    محمد آیینی- شهریور 1389

چکیده :

یکی از ابزارهای مالی که در اکثر کشورهای جهان برای تأمین کسری منابع مالی و بودجه اجرای طرح های عمرانی شهرداری ها بکار می رود استقراض عمومی از طریق صدور انواع اوراق قرضه است. اوراق قرضه سابقه ای بسیار طولانی در بازارهای سرمایه جهان دارد و در طول سالیان دراز انواع بسیار متفاوتی از اوراق قرضه منتشر شده است در این مقاله حداقل 40 نوع آن معرفی شده است و این نشان از اهمیت و گستردگی و قابلیت استفاده از این موضوع در بازار سرمایه جهان دارد.در قانون تجارت ایران  نیز یک بخش مجزا به موضوع اوراق قرضه اختصاص یافته است. لیکن جز در موارد معدودی،از آن استفاده ای نشده است.پس از انقلاب اسلامی نیز به دلیل ممنوعیت معاملات ربوی امکان انتشار اوراق قرضه نبود. در جهت رفع این مشکل اوراق مشارکت که در واقع شکلی از اوراق قرضه است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیازجهت ایجاد ،تکمیل و توسعه ی طرح های سودآور تولیدی ،ساختمانی و خدماتی طراحی شد.بررسی قانون انتشار اوراق مشارکت و قوانین بودجه سنواتی ،امکان بهره مندی طرح های عمران و نوسازی شهری از منابع تجهیز شده از این ابزارمالی را نشان داده و هر کس با هر توان مالی  می تواند در پروژه های مربوط شریک شود . این ویژگی های مثبت باعث شده استفاده از این ابزار مالی روزبه روز گسترش یابد.لذا شهرداری ها نیز می توانند رأساً نسبت به انتشار اوراق مشارکت بپردازند.در مقاله به فرآیند و مراحل انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها برای طرح های توسعه و نوسازی پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که با استفاده از تجارب جهانی مطرح شده در این مقاله و اقبال شهرداری های از این ابزار مالی می توان اوراق مشارکت متنوع با حق انتخاب های متعدد به نحوی تعریف نمود که هر سرمایه گذاری با هر علاقه و منافعی را به سوی خود جذب نماید.

کلید واژه:اوراق قرضه،اوراق مشارکت،شهرداری ها،طرح های عمران شهری

 

 

/ 1 نظر / 60 بازدید