مسجد مالک اشتر

به نام قادر متعال

امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد مالک اشتر در جمع مردم محله برای تشریح برنامه های حمایتی از بهسازی و نوسازی واحد های فرسوده به اتفاق جمعی از مدیران مسئول حضور پیدا کردم؟ سئوالات مردم قابل توجه بود.

یکی با همسایه اش تجمیع کرده بود (دو تا 40 متری) اما در ثبت اسناد دچار مشکل شده بود. یک متر از عرض واحدمسکونی فعلی شان در سندشان نبوده!

دیگری می گفت حقوق بازنشتگی من 400 هزار تومان است آیا می توانم اقساط بانک را بدهم؟

یکی می گفت همسرم علیل است و در گوشه خانه افتاده است و با پسر و عروسم  6 نفر در یک خانه 42 متری بسیار فرسوده زندگی می کنیم چه کار کنم ؟درآمدی هم نداریم؟

پیرمردی هم می گفت همسایه ام سال هاست که خانه اش را رها و رفته و از خبری نداریم و واقعا مانع نوسازی بقیه همسایه ها شده است

پاسخ هریک از این سئوال راه گشا بهسازی و نوسازی بافت ها خواهد بود؟

/ 1 نظر / 6 بازدید