پادش نوسازی بافت های فرسوده

باسمه تعالی

دو آیه شریفه ذیل بدون هیچگونه شرحی پاداش بزرگ نوسازی واحدهای فرسوده در بافت های فرسوده را بیان می کند.

مائده

32

هرکس فردی را نجات بدهد.

گویا همه مردم را نجات داده است.

 

نساء

85

هرکس سبب کار نیکویی شود.

(پاداش )نصیبی کامل از آن می برد.

/ 0 نظر / 7 بازدید