کمک ودیعه اسکان موقت

ضرورت پرداخت کمک ودیعه اسکان موقت در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری

 

باستناد ماده 12 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در سال 1387 به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر ساله سهمیه مشخصی را به احداث مسکن و بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و پرداخت ودیعه اسکان موقت ساکنان بافت های فرسوده اختصاص دهد. مفاد قانون مذکور از تاکید جزء (5) بند (ب) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه مبنی اتخاذ رویکرد توانمندسازی ساکنان و مالکان بافتهای فرسوده الهام گرفته و به تصویب رسیده است.

در حال حاضر احداث و نوسازی مسکن مهر در بافت های فرسوده نیز به عنوان یکی از برنامه ها مورد توجه و هدف قانون ساماندهی از خط اعتباری تسهیلات مسکن مهر بهره مند شده است. برابر آمارهای اعلام شده از سوی بانک مسکن و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، از محل خط اعتباری مسکن مهر سال 1388 از آذرماه سال مذکور سی هزار واحد نوسازی شده و از محل خط اعتباری مسکن مهر سال 1389 نیز بیش از پنجاه هزار واحد در دست نوسازی است. در این میان چند نکته مورد توجه کارشناسان واقع شده است.

1.      امکان همراستایی بین اهداف طرح عظیم مسکن مهر با بهسازی و نوسازی بافت فرسوده وجود دارد. در این صورت برنامه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده از ظرفیت عزم ملی موثری که برای اجرای طرح مسکن مهر ایجاد شده است بهره مند خواهد شد و از سوی دیگر مزیت های نسبی احداث مسکن در بافت های فرسوده، از جمله فراهم بودن شبکه خدمات شهری آب برق گاز و تلفن و نظایر آن و نزدیکی به مراکز شهری به سرعت تحقق اهداف طرح مسکن مهر به شدت خواهد افزود.

2.      تقسیم کاری که ریاست محترم جمهوری در آبان ماه سال گذشته در گفتگو با مردم تهران در خصوص بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده اعلام نمودند ضمن اینکه بیانگر سیاست اصولی میزان مداخله دولت و شهرداری در این زمینه است، ایشان تصریح نمودند بافت را باید خود مردم بسازند، شهرداری تخفیف دهد دولت هم تسهیلات می دهد. این تقسیم کار اثربخشی و کارآیی خود را در تسریع روند بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده نشان داده و همینک شاهد رشد حداقل 50 درصدی آمار پروانه های صادره در نیمه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در نوسازی بافت های فرسوده شهری کشورهستیم.این رشد در شهر تهران بیش از صددرصد است.

3.      هر چند در سالهای اخیر، میزان تجمیع پلاک های ریز دانه در بافت های فرسوده نسبت به سالیان گذشته افزایش یافته است اما وضع همچنان بغرنج است، نوسازی تک پلاک ها، همچنان خود نمایی می کند، بهسازی بافت فرسوده صرفاً با نوسازی پلاک های فرسوده حاصل نمی شود. بلکه بافت فرسوده زمانی بهسازی می شود که معابر تنگ و تار آن برای زندگی امروزین شهری مناسب شوند و میزان نفوذ پذیری آنها بیشتر شده و میزان سطوح کاربری های خدماتی، عمومی و فضای سبز افزایش یابد، سیما و منظر شهری نیز بهبود یابد.

بدیهی است با نوسازی تک پلاک های موجود که عمدتا ریزدانه هستند به رغم رونق حاصل شده و حمایت های دولت و شهرداری ها، بافت فرسوده واقعأاحیا نخواهد شد. لذا باید با هوشمندی طرحی نو، به اجرا درآید تا همین رونق توسعه یابد و هم بافت فرسوده احیا شود. به راستی چه باید کرد؟آنچه به نظر می رسد این است که چاره ای جز این وجود ندارد که برای محدوده های مصوب بافت فرسوده، حتما با نگاهی ویژه با هدف ارتقاء شاخصهای کیفیت زندگی شهری و دستیابی به استانداردهای مطلوب آن، طرح های بهسازی و نوسازی تهیه شود.از سوی دیگر با توجه به ضوابط طرح های بهسازی و نوسازی، نوسازی بلوکی به جای نوسازی پلاکی مورد هدف و برنامه قرار گیرد. به عبارت ساده تر، حداقل متراژ لازم برای ساخت یک بلوک ساختمانی با توجه به استانداردهای فنی متناسب با شرایط و اقلیم هر شهر در طرح های بهسازی و نوسازی تعیین شود و پلاک ریزدانه برای تامین متراژ مذکور با همدیگر تجمیع شوند.ضمنأبا توجه به اینکه در نوسازی بلوکی هم ممکن است، کاربری ها و خدمات عمومی معطل بماند و ساخته نشوند، نوسازی محله ای و احیای منطقه (شامل چند محله) در دستور کار قرار گیرد.

باید دانست با توجه به توان اقتصادی مالکان و ساکنان واحدهای فرسوده، نوسازی و احیای بلوکی، محله ای و منطقه ای جز با حضور سازندگان حرفه ای و سرمایه گذاران حاصل نمی شود.در این راستا نیز برای تشویق وافزایش حضور آنان می بایست به طریق مختلف مورد حمایت قرار گیرند. یکی از راه کارهای حمایت از اینان، کمک به ایشان برای تامین اسکان موقت ساکنان واحدهای فرسوده است به این مفهوم که سازندگان و سرمایه گذاران به جای اینکه منابع خود را صرف ساخت و ساز کنند ناچارند بخشی از منابع خود را صرف اسکان موقت ساکنان در دوران نوسازی و ساخت و ساز نمایند. بدین طریق بخشی از توان آنها تقلیل یافته و سرمایه گذاری آنان از سود لازم برخوردار نخواهد شد. برای تشویق سازندگان و سرمایه گذاران پرداخت کمک ودیعه اسکان موقت می تواند به عنوان یک ابزار موثر عمل نماید و آنان با کمک این ودیعه محلی را برای اسکان مالکان اجاره نمایند.

/ 0 نظر / 6 بازدید